Alapítvány

Iskolánkban 1994 novembere óta működik a “Gyermekeinkért” Alapítvány, melynek indulótőkéjét az iskola tantestülete adta össze, Kálmán Lászlóné és Fekete Nagy Jánosné kezdeményezésére.   Az alapítvány célja, hogy segítse az általános iskola oktató-nevelő munkáját, hozzájáruljon az egyén és a közösségért végzett munka színvonalának emeléséhez, segítse gyermekeink erkölcsi és magatartási normáinak kialakulását, ösztönözze pedagógusainkat, iskolánk tanulóit a jobb, eredményesebb munkavégzésre.   Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet, pénzbeli vagy egyéb adománnyal csatlakozhat. Nagy köszönettel fogadjuk minden esztendőben a felajánlott adó 1%-kokat, melynek bevételét mindenkor a gyermekek javára fordítjuk.   A felhasználásról az alapítvány kuratóriuma dönt, melynek tagjai: az iskola mindenkori intézményvezetője, az alapítók, az iskola diákönkormányzatának vezetője és három felkért kurátor. A „Gyermekeinkért” Alapítvány az iskola tantestületével közösen megalapította az iskolai Rákóczi-díjat, melyet az a hetedik vagy nyolcadik osztályos tanuló kaphat meg, aki több esztendőn át folyamatosan képességeihez mérten kimagasló tanulmányi munkát végzett, sportolt és a közösségi munkában is élen járt. Viselkedésével, eredményeivel hozzájárult iskolánk hírnevének öregbítéséhez.

Az alapítványunkat kérjük, támogassák adójuk 1%-val.

Alapítványunk adószáma:

18917743-1-19

Az alapítvány számlaszáma, melyre adományaikat várjuk:

OTP Várpalota

11748076-20017084

 

A rendelkező nyilatkozat itt, nyomtatható formában